News -

Nowa strategia na rzecz kształcenia dorosłych

Komisja Europejska rozpoczęła realizację Europejskiego Programu na rzecz Kształcenia Dorosłych.


Komisja Europejska rozpoczęła realizację Europejskiego Programu na rzecz Kształcenia Dorosłych.

Program, formalnie przyjęty w listopadzie 2011 r., skupia się na zagwarantowaniu dodatkowych możliwości edukacyjnych dla osób o niskich kwalifikacjach – chodzi m.in. o naukę czytania, liczenia czy wiedzę z zakresu technologii cyfrowych.

Według twórców programu, w 2020 r. systemy edukacji dorosłych będą musiały być gotowe na olbrzymi wzrost zainteresowania ofertą kształcenia przez całe życie. Wzrośnie też rola w tym procesie lokalnych władz, pracodawców, partnerów społecznych i różnego rodzaju organizacji.

Wśród zadań na najbliższe lata w programie wymienia się usprawnienie systemu zapewniania jakości edukacji, przejrzystość jej finansowania, ułatwienie dostępu do informacji i poradnictwa zawodowego, usprawnienie walidacji efektów edukacji pozaformalnej i nieformalnej oraz opracowanie odpowiednich przepisów służących seniorom, tak by wspierać ich aktywność i zachęcać do odgrywania większej roli w życiu społecznym.

Strategia przewiduje, że średni odsetek osób korzystających z oferty uczenia się przez całe życie ma w roku 2020 r. wynieść 15 proc., w grupie osób w wieku 25-64 lata. Obecnie ten wskaźnik jest w poszczególnych krajach UE mocno zróżnicowany.

Więcej na ten temat na stronie http://ec.europa.eu/education/news/20120301b_en.htm
stopka strony