News -

Nowa strategia w sprawie równości płci

Komisja Europejska zaakceptowała nowy, pięcioletni plan działań na rzecz promocji równych szans dla kobiet i mężczyzn. Jego celem jest lepsze wykorzystanie potencjału kobiet


Komisja Europejska zaakceptowała nowy, pięcioletni plan działań na rzecz promocji równych szans dla kobiet i mężczyzn. Jego celem jest lepsze wykorzystanie potencjału kobiet, co wspomagać ma osiągnięcie gospodarczych i społecznych celów UE. Nowa strategia obejmuje pięć kluczowych elementów: promowanie równej liczby kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych, włączanie większej liczby kobiet w rynek pracy, wspieranie przedsiębiorczości wśród nich, forsowanie zasady równa płaca za równą pracę oraz zwalczanie przemocy na tle płciowym. Realizacja strategii ma być corocznie oceniana przez unijnych urzędników oraz przedstawicieli krajowych instytucji i organizacji, związanych z promowaniem równości płci.
stopka strony