News -

Nowa strona dla edukatorów

EPALE – tak nazywa się nowy portal poświęcony edukacji osób dorosłych, uruchomiony przez Komisję Europejską.


Internetową platformę stworzono z myślą o nauczycielach, edukatorach i wolontariuszach pracujących z osobami dorosłymi, a także decydentach, naukowcach i pracownikach akademickich, zajmujących się edukacją. Strona umożliwia tworzenie interaktywnych sieci współpracy oraz wymianę opinii i dobrych praktyk.

Strona działa pod adresem:
http://ec.europa.eu/epale/pl/node/1

stopka strony