News -

Nowe kompendium FRSE

"Uczyć się inaczej" - tak brzmi tytuł nowej publikacji poświęconej edukacji pozaformalnej.


Opracowanie zawiera zbiór informacji o edukacji pozaformalnej – jej filozofii, korzyściach i wyzwaniach przed nią stojących. Jak podkreślają autorzy, edukacja pozaformalna to uznany i coraz bardziej rozpowszechniony sposób zdobywania i rozwijania kompetencji i wiedzy o świecie, o innych, lecz także – o sobie samym.

Broszurę opracowano na podstawie doświadczeń uczestników i uczestniczek programu „Młodzież w działaniu” - unijnej inicjatywy, która wspierała edukację pozaformalną w latach 2007-2013. W 2014 r. została zastąpiona programem Erasmus+ Młodzież.

Publikacja jest dostępna w czytelni FRSE.

stopka strony