News -

Nowe konkursy Komisji Europejskiej

Komisja europejska zaprasza do składania wniosków w ramach programu Progress, wpierającego sieci europejskie i organizacje pozarządowe działające na rzecz równości płci, integracji osób niepełnosprawnych i walki z dyskryminacją.


Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach programu Progress, wpierającego sieci europejskie i organizacje pozarządowe działające na rzecz równości płci, integracji osób niepełnosprawnych i walki z dyskryminacją.

Konkursy w roku 2011 zachęcają do tworzenia partnerstw pomiędzy służbami zatrudnienia, promocji wymiany informacji i dobrych praktyk między podmiotami biorącymi udział w restrukturyzacji oraz wspierają dwie unijne inicjatywy polityczne - Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia oraz „Mobilną młodzież".

Lista konkursów:
 • PARES - Partnerstwa pomiędzy służbami zatrudnienia
 • Celem konkursu jest zachęcenie do tworzenia nowych form współpracy pomiędzy służbami zatrudnienia na poziomie europejskim na rzecz świadczenia komplementarnych usług o wysokiej jakości i efektywności.
  Deadline: 17 sierpnia 2011 r.

 • Restrukturyzacja, dobre samopoczucie w pracy i uczestnictwo finansowe
 • Celem konkursu jest jest promocja wymiany informacji i doświadczeń, co służyć ma rozwojowi podmiotów biorących udział w restrukturyzacji oraz promocji rozwoju dobrych praktyk w Europie.
  Deadline: 6 września 2011 r.

 • Projekty przyczyniające się do wymiany dobrych praktyk
 • Celem jest zachęcenie do wzajemnego uczenia się na wszystkich poziomach i zwiększenie możliwości transferu najbardziej efektywnych działań mających na celu:
  1. Wdrażanie umiejętności związanych ze sztandarową inicjatywą UE „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia".
  2. Wdrażanie sztandarowej unijnej inicjatywy „Mobilna młodzież" („Youth on the Move")
  Deadline: 29 lipca 2011 r.

  Zaktualizowany opis programu znajduje się w bazie Eurodesku
  stopka strony