News -

Nowe materiały promujące Mobilną Młodzież

Co roku Unia Europejska pomaga uczyć się za granicą 400 tysiącom uczniów, nauczycieli, naukowców i trenerów. Skorzystaj i Ty!


Tak brzmi przesłanie najnowszej ulotki na temat inicjatywy Mobilna Młodzież. Publikacja opisuje w jasny i przystępny sposób 10 akcji składających się na inicjatywę – ich cele i wykorzystywane narzędzia, a także najistotniejsze źródła informacji na temat programów.

Do broszury dołączono serię atrakcyjnych plakatów, zachęcających m.in. do nauki i pracy wolontariackiej za granicą. Publikacje - również w języku polskim - ściągnąć można ze strony http://europa.eu/youthonthemove/promo_en.htm
stopka strony