News -

Nowe pomysły na walkę z bezrobociem

Komisja Europejska rozpoczęła pracę nad „Inicjatywą na rzecz zwiększenia szans młodzieży”. Urzędnicy w Brukseli wezwali do natychmiastowych zmian, które poprawią sytuację młodych ludzi na rynku pracy.


Komisja Europejska rozpoczęła pracę nad „Inicjatywą na rzecz zwiększenia szans młodzieży”. Urzędnicy w Brukseli wezwali do natychmiastowych zmian, które poprawią sytuację młodych ludzi na rynku pracy.

„Inicjatywa na rzecz zwiększenia szans młodzieży” ma podnieść poziom zatrudnienia wśród młodych ludzi, a przede wszystkim ułatwić zdobycie pierwszej pracy i uczestniczenie w stażach i praktykach zawodowych.

Odnosząc się do dramatycznej sytuacji na rynku pracy, w której co piąty młody człowiek nie może znaleźć pracy, szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso wezwał państwa członkowskie UE, by przedstawiciele biznesu, partnerzy społeczni, władze krajowe i instytucje UE podjęły wspólne działania na rzecz Inicjatywy. Ma ona pomóc wrócić na ścieżkę edukacji lub szkoleń zawodowych wszystkim tym, którzy nie uczą się, nie szkolą i nie pracują, a nie ukończyli szkół średnich. Pomoże również bezrobotnym absolwentom w poszukiwaniu pracy.

By walczyć z bezrobociem wśród młodzieży, Komisja chce zaproponować cały katalog działań wykorzystujących m.in. Europejski Fundusz Społeczny, ale także sfinansować bezpośrednio z własnych środków działania na rzecz młodzieży promujące mobilność, wysokiej jakości staże i praktyki oraz ułatwiające wejście na rynek pracy i podjęcie edukacji pozaformalnej.

Więcej szczegółów na stronie:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm