News -

Nowe procedury działają

Uproszczone zasady składania wniosków o granty w unijnych programach przynoszą już efekty. Według przyjętego przez Komisję Europejską raportu, beneficjenci krócej czekają na wypłatę dofinansowania.


Uproszczone zasady składania wniosków o granty przynoszą już efekty. Według przyjętego przez Komisję Europejską raportu, beneficjenci krócej czekają na wypłatę dofinansowania. Zmiany wprowadzono w programach Uczenie się przez całe życie, Młodzież w działaniu, Kultura, Europa dla Obywateli oraz Erasmus Mundus. Od grudnia 2008 r. procedurę doradczą (advisory procedure), przewidującą m.in. długi okres na kontrolę, zastąpiono prostszą i szybszą procedurą informacyjną. Zgodnie z raportem, wdrożenie nowych zasad okazało się korzystne pod każdym względem. Skrócenie opóźnień w podejmowaniu decyzji zwiększyło efektywność programów i pozytywnie wpłynęło na trwałość partnerstw, a przez to na jakość projektów. Więcej o raporcie na stronie http://ec.europa.eu/education/news/news2491_en.htm
stopka strony