News -

Nowoczesny Nauczyciel

Na Mazowszu ruszył cykl bezpłatnych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli w zakresie efektywnego przekazywania wiedzy przy wykorzystaniu nowoczesnych technik multimedialnych.


Na Mazowszu ruszył cykl bezpłatnych szkoleń podnoszących kwalifikacje nauczycieli w zakresie efektywnego przekazywania wiedzy przy wykorzystaniu nowoczesnych technik multimedialnych.

Projekt skierowany jest do nauczycieli pracujących w szkołach na terenach wiejskich województwa mazowieckiego. W trakcie zajęć pedagodzy poznają nowe metody dobrego planowania lekcji, właściwego oceniania i motywowania uczniów do nauki, a także rozwiązywania problemów w relacji nauczyciel-uczeń. Ponadto doskonalą swój warsztat pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i środków dydaktycznych oraz zgłębiają rolę nauczyciela i jego odpowiedzialność w nauczaniu.

Projekt "Szkolenia kadr systemu oświaty" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowe informacje i harmonogram spotkań dostępne są na stronie www.nowoczesnynauczyciel.pl.

stopka strony