News -

Nowy budżet Unii przyjęty

Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził budżet Unii na lata 2014-2020. Oznacza to, że zaakceptowane zostały również plany finansowe programów „Erasmus+” i „Kreatywna Europa”.


Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził budżet Unii na lata 2014-2020. Oznacza to, że zaakceptowane zostały również plany finansowe programów „Erasmus+” i „Kreatywna Europa”.

Po miesiącach żmudnych negocjacji europosłowie zatwierdzili nową perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Głosowanie zakończyło się sukcesem dzięki lipcowemu porozumieniu, zawartemu pomiędzy przedstawicielami Parlamentu, irlandzkiej prezydencji oraz Komisji Europejskiej. Budżet po stronie zobowiązań sięga 960 mld euro, a po stronie wydatków 908 mld euro (w cenach z roku 2011).

Zatwierdzenie całego budżetu oznacza również akceptację planów finansowych dla programów Erasmus+ i Kreatywna Europa. Pierwszy z nich poświęcony będzie wspieraniu edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jego celem będzie zwiększanie umiejętności młodych ludzi i ich atrakcyjności na rynku pracy oraz modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wsparcia dla młodzieży. Siedmioletni budżet Erasmusa+ wart jest 14,7 mld euro, to o 40 proc. więcej niż w kończącej się perspektywie. Dzięki tym środkom wsparcie w podjęciu zagraniczych studiów, pracy, szkoleń lub wolontariatu uzyska 4 miliony młodych ludzi: dwa miliony studentów szkół wyższych, 650 tys. uczestników kształcenia zawodowego oraz ponad 500 tys. wolontariuszy i uczestników wymian. Osoby planujące studia w krajach, w których wsparcie finansowe oferowane jest wyłącznie miejscowym, będą mogły liczyć na pożyczkę w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Erasmus+ będzie również finansował różnego rodzaju inicjatywy służące podnoszeniu kompetencji kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspierał tworzenie sieci współpracy przez uniwersytety, przedsiębiorstwa i organizacje non-profit.

Równie interesująco zapowiada się przyszłość programu Kreatywna Europa, którego budżet w latach 2014-2020 wyniesie 1,46 mld euro, będzie więc wyższy niż w dotychczasowej perspektywie o 9 proc. Celem programu jest pobudzenie rozwoju sektorów audiowizualnego i kulturalnego, które mają być w przyszłości głównym źródłem nowych miejsc pracy. W ramach programu wsparcie w najbliższych latach otrzyma 250 tys. artystów i ludzi kultury, 2 tysiące kin i 800 filmów, możliwe będzie również przetłumaczenie 4,5 tys. książek. Małe firmy działające w sektorze kulturalnym będą mogły liczyć na gwarancje pożyczek bankowych o łącznej wartości 750 mln euro. Program Kreatywna Europa powstał na podstawie doświadczeń programów Culture i MEDIA.

Więcej na stronach:
http://tinyurl.com/qchrgmc
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1096_en.htm?locale=en
stopka strony