News -

Nowy Kompas już dostępny

Dobrze znany w Polsce podręcznik Rady Europy dotyczący praw człowieka doczekał się uaktualnionej wersji.
Skorzystać z niego powinny przede wszystkim osoby pracujące z młodzieżą – to wyczerpujący poradnik, jak uczyć o prawach człowieka, zawierający opisy konkretnych problemów i ich rozwiązań. Broszurę przetłumaczono na 32 języki świata – m.in. na polski.

Kompas pobrać można ze strony www.szansa.glogow.org
stopka strony