News -

Nowy raport o bezrobociu młodzieży

Młodzi ludzie zdecydowanie częściej dostają propozycje zatrudnienia na warunkach odbiegających od standardów, częściej też obawiają się o utratę pracy. To najważniejsze stwierdzenia raportu opracowanego przez Foundation Findings.
Autorzy publikacji podkreślają, że stopa bezrobocia wśród osób w wieku od 16. do 24. roku życia w krajach UE jest dwukrotnie wyższa od ogólnego poziomu bezrobocia. Problem ten szczególnie pogłębiła recesja.

W raporcie Foundation Findings znaleźć można szczegółowe informacje dotyczące sytuacji młodych na rynku pracy oraz wskazówki dla wszystkich podmiotów i stron zaangażowanych w aktualną debatę na temat polityki społecznej. Autorzy podkreślają między innymi, że młodym pracownikom proponowane są najczęściej umowy czasowe, przez częściej boją się oni zwolnienia. Jednocześnie jednak są większymi optymistami w ocenie swoich szans na zdobycie innej, podobnej pracy, po utracie obecnej.

24-stronnicowy raport można przeczytać na stronie www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/40/en/1/EF1140EN.pdf
stopka strony