News -

Nowy Sad - nowe możliwości

Serbskie miasto Nowy Sad będzie Europejską Stolicą Młodzieży 2019. Planuje działania m.in. na rzecz osób LGBTiQ+ oraz uchodźców.


Miasta, którym przyznawany jest zaszczytny tytuł, przez cały rok organizują wydarzenia i projekty mające podkreślić kluczową rolę, jaką mogą odgrywać (i odgrywają) młodzi ludzie i ich organizacje w życiu społecznym.

Hasło działań zaplanowanych w Nowym Sadzie brzmi „Opens19”. Władze miasta chcą podkreślić, że wobec młodzieży prowadzą politykę „otwartych drzwi”, czego przejawem jest m.in. stworzenie w ostatnim czasie Lokalnego Młodzieżowego Forum Zarządzającego.

W 2019 r. serbskie miasto chce promować różnorodność: wspierać projekty na rzecz równości płci, praw osób LGBTIQ+ oraz integracji uchodźców.

Tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży przyznawany jest przez Europejskie Forum Młodzieży (EYF). Więcej informacji na stronie EYF.

stopka strony