News -

O młodych dla młodych

Doświadczenia przywódcze i aspiracje młodych dorosłych w dobie pandemii - takie hasło przyświeca najnowszej edycji ASEM Youth Report. 


Wielu młodych dorosłych to cyfrowi nomadzi, którym nowe technologie dają szersze perspektywy edukacyjne oraz umożliwiają bardziej niezależne życie zawodowe. Dorastali w zglobalizowanym, połączonym za pomocą Internetu świecie, który ukształtował ich sposób patrzenia na rzeczywistość. Pandemia wystawiła ich jednak na szczególną próbę. Kolejne lockdowny i obostrzenia spowodowały, że zostali odizolowani od rówieśników, a wielu z nich stanęło w obliczu niepokojów związanych z utratą pracy. Jednak kryzys może być również bezprecedensową okazją do globalnych zmian społecznych, na rynku pracy i edukacji, co dla młodych może stanowić szanse na nowe otwarcie.

Najnowsze badanie ASEF pokazuje np., że młodzi dorośli są wciąż niedostatecznie reprezentowani na stanowiskach kierowniczych i gremiach decyzyjnych. Respondenci, którzy wzięli udział w badaniu wskazywali, że mają poczucie, że ich głos nie jest słyszany, a pomysły niedoceniane. W świecie postpandemicznym chcieliby bardziej zaangażować się w działania liderskie, które postrzegają jako szansę na wywarcie pozytywnego wpływu na społeczeństwo. 

Raport i zawarte w nim spostrzeżenia na temat doświadczeń i aspiracji przywódczych młodych ludzi są wynikiem współpracy między Fundacją Azja-Europa (ASEF), a Centrum Kreatywnego Przywództwa (CCL). Powstał na podstawie opinii 13 676 młodych dorosłych (18-30 lat) z 51 krajów ASEM.

Publikację można pobrać bezpłatnie ze stron ASEF.

#ASEM    #Publikacja    #Raport

stopka strony