News -

O nielicznych, ale ważnych

Europejska platforma współpracy Minorities of Europe (MoE) zaprasza do udziału w sesji naukowej poświęconej ochronie praw mniejszości.
Spotkanie pod hasłem „Ochrona Praw Mniejszości – 20 lat doświadczeń” odbędzie się w dniach od 6 do 13 maja w Europejskim Centrum Młodzieży w Budapeszcie.

Dyskusje dotyczyć będą:
- statusu mniejszości: praw równorzędnych i praw szczególnych;
- zmian w krajobrazie społecznym: „nowych” i „starych” mniejszości;
- strategii integracyjnych w Europie;
- działań podejmowanych na rzecz mniejszości;
- wprowadzenia w życie międzynarodowych konwencji w państwach członkowskich Rady Europy;
- rozwoju międzynarodowych instrumentów prawnych i jednoczesnych problemach z wprowadzeniem w życie międzynarodowych standardów;
- aktywności młodzieżowych organizacji mniejszości w ciągu ostatnich 20 lat.

Do udziału w spotkaniu zaproszone są osoby w wieku od 20 do 30 lat, mieszkające w jednym z państw członkowskich Rady Europy, władające językiem angielskim i zainteresowane tematyką obrad. Wśród gości specjalnych sesji będą m.in. pracownicy młodzieżowi oraz liderzy organizacji działających na rzecz młodych ludzi i mniejszości.

Minority of Europe to paneuropejska platforma na rzecz współpracy i solidarności pomiędzy różnego rodzaju mniejszościami zamieszkującymi Stary Kontynent.

Zgłoszenia osób zainteresowanych przyjmowane będą do 26 lutego pod adresem stsminorities2012@gmail.com. Więcej informacji na stronie www.coe.int/t/dg4/youth/Source/News&Calls/2012_Call_MoE_en.pdf
stopka strony