News -

O równowagę w rozwoju

Internetowa platforma VinylPlus, promująca zrównoważony rozwój ogłasza konkurs fotograficzny dla młodych ludzi w wieku 18 do 30 lat.


Internetowa platforma VinylPlus, promująca zrównoważony rozwój ogłasza konkurs fotograficzny dla młodych ludzi w wieku 18 do 30 lat.

Zadaniem uczestników jest zrobienie jednego, dwóch lub trzech zdjęć odpowiadających na pytanie „Inteligentny i zrównoważony wzrost w Europie i poza nią, gwarantujący włączenie społeczne – co robimy, by stał się faktem?”. Do nadsyłanych fotografii należy dołączyć krótki opis (do 500 znaków), odnoszący się do tematu konkursu.

Finalistów wyłoni głosowanie w internecie – swoje głosy będą mogli oddawać uczestnicy konkursu, przydzielając gwiazdy wybranym fotografiom. Ostatecznych zwycięzców wskaże profesjonalne jury, złożone m.in. z dziennikarzy.

Najbardziej aktywni uczestnicy głosowania w internecie otrzymają w nagrodę torby z PVC, a zwycięzcy konkursu – iPada mini.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 kwietnia 2013 r.

Więcej informacji na stronie:
www.sustainablethinking.eu/competitions/picture/706
stopka strony