News -

Obóz dla tęgich głów

Młodzi ludzie, urodzeni w latach 1992-95, zainteresowani matematyką, przyrodą, technologiami informacyjnymi i innymi naukami ścisłymi mogą wziąć udział w obozie młodzieżowym Millennium, organizowanym w w czerwcu przyszłego roku.


Młodzi ludzie, urodzeni w latach 1992-95, zainteresowani matematyką, przyrodą, technologiami informacyjnymi i innymi naukami ścisłymi mogą wziąć udział w obozie młodzieżowym Millennium, organizowanym w dniach od 11 do 17 czerwca 2011 r. Obozowicze uczestniczyć będą w wykładach, warsztatach, wycieczkach do firm i ośrodków edukacyjnych – wszystkie one dotyczyć będą nauk o środowisku, technologii, zmian klimatu, odnawialnych źródeł surowców i energii, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, cyfryzacji oraz zastosowań matematyki. Wszelkie zajęcia w trakcie obozu, podobnie jak transport, zakwaterowanie i wyżywienie, są bezpłatne. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 grudnia 2010 r. Lista zaproszonych ogłoszona zostanie 15 marca 2011 r. Więcej informacji na stronie www.technologyacademy.fi/my-camp-2011.html
stopka strony