News -

Obywatelstwo UE - raport 2017

Europejczycy są coraz bardziej świadomi przysługujących im praw i coraz chętniej z nich korzystają. Tak wynika z nowej edycji EU Citizenship Report, opublikowanego przez Komisję Europejską.


W raporcie opisano wyniki badań i konsultacji społecznych dotyczących czterech kwestii: promowania obywatelstwa UE i wspólnych unijnych wartości, zwiększania uczestnictwa Europejczyków w życiu demokratycznym Wspólnoty, ułatwiania codziennego funkcjonowania obywateli oraz zwiększania bezpieczeństwa i promowania równości.

Jak wynika z publikacji, Europejczycy są bardziej niż kiedykolwiek świadomi swojego statusu obywateli Unii, rośnie też odsetek osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat przysługujących im praw. Czterech na pięciu obywateli UE wysoko ceni swobodę sobie podróżowania, dzięki której można żyć, pracować, uczyć się i robić interesy w każdym miejscu UE (dane Eurobarometru 2016).

Z drugiej strony jednak brak dostatecznej wiedzy powoduje, że obywatele Unii nie korzystają w pełni z prawa do głosowania w wyborach europejskich i lokalnych, wiele osób nie jest też świadomych, że ma prawo do opieki konsularnej ze strony wszystkich ambasad krajów członkowskich.

W raporcie wskazano priorytety Komisji w zakresie dalszego promowania praw obywatelskich i działań mających ułatwić korzystanie z nich.

Wśród zaplanowanych inicjatyw są m.in.:
 - kampania informacyjna dotycząca praw obywatelskich, służąca lepszemu zrozumieniu ich istoty;
 - zwiększenie zaangażowania w wolontariat poprzez tworzenie nowych możliwości dla młodzieży, tak by mogła ona w znaczący sposób przyczyniać się do rozwoju społecznego i budowania solidarności. Elementem tych działań jest decyzja z 7 grudnia ub.r. w sprawie utworzenia Europejskiego Korpusu Solidarności – ma być on szansą dla młodzieży na zdobycie wartościowego doświadczenia i okazanie solidarności osobom w potrzebie.
 - stworzenie „Single Digital Gateway”, dzięki któremu obywatele zyskają dostęp do informacji i porad dotyczących szerokiego zakresu spraw administracyjnych;
 - zintensyfikowanie Dialogów Obywatelskich i publicznej debaty, służącej wymianie poglądów i zwiększeniu wśród obywateli świadomości tego, jak Unia Europejska wpływa na ich codzienne życie. Od momentu powołania Komisji pod przewodnictwem JC Junkera zorganizowano już 125 Dialogów Obywatelskich;
 - promowanie najlepszych praktyk zachęcających obywateli do głosowania i startowania w wyborach.

Streszczenie raportu dostępne jest w jęz. polskim na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony