News -

„Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” - wykład w Warszawie

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza 20 września na Europejski Wykład Otwarty pn. „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” .


Wykład odbędzie się o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Spotkanie poprowadzi Judyta Zasuwa - Koordynator Wojewódzki Projektu, Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

Zagadnienia omawiane podczas wykładu:
- Charakterystyka pracy Ochotniczych Hufców Pracy
- Przedstawienie wytycznych do realizacji projektów OHP w ramach „Gwarancji dla młodzieży”
-.Omówienie wytycznych do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- Prezentacja proponowanych form wsparcia w trakcie realizacji projektu
- Zaprezentowanie materiałów z przeprowadzonych kursów oraz innych form wsparcia w projektach realizowanych przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę  Ochotniczych Hufców Pracy
- Zapisy chętnych uczestników do udziału w projekcie, kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach „Gwarancji dla młodzieży”

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji pod adresem:  wyklady_europejskie@um.warszawa.pl

stopka strony