News -

Odsetek pracujących wciąż zbyt niski

European Labour Force Survey 2013 to najnowsza publikacja Eurostatu analizująca poziom zatrudnienia w Europie. Z badań wynika, że najlepsza sytuacja jest w Szwecji, najtrudniejsza w Grecji.


Według raportu, w latach 2002-2008 poziom zatrudnienia w 28 krajach Unii Europejskiej systematycznie rósł – z 66,7 proc. do 70,3 proc. Od momentu wybuchu kryzysu finansowego zaczął spadać – pod koniec 2013 r. wynosił 68,3 proc. Tymczasem unijna strategia Europa 2020 przewiduje, że do końca dekady wskaźnik ten osiągnie 75 proc.

Co ciekawe, lepiej w trakcie kryzysu wyglądała sytuacja osób starszych, w wieku od 55 do 64 lat. Wskaźnik zatrudnienia w tej grupie rósł nawet w trakcie recesji – zwiększył się z 38,1 proc. w roku 2002 do 50,1 proc. w roku 2013.

W ubiegłym roku najwyższy odsetek osób pracujących (w grupie 20-64 lata) zanotowano w Szwecji (79,8 proc.), Niemczech (77,1 proc.) i Holandii (76,5 proc.). Najgorzej wyglądała sytuacja w Grecji (53,2 proc.), Chorwacji (53,9 proc.) i Włoszech (59,8 proc.). Cele wynikające ze strategii Europa 2020 osiągnęły na razie tylko Niemcy i Malta.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony