News -

Odzyskać stracone pokolenie

Rada Europy uznała za priorytetowy problem gwałtownego wzrostu stopy bezrobocia wśród młodzieży i jego konsekwencje dla Starego Kontynentu.


Gwałtowny wzrost stopy bezrobocia wśród młodzieży to problem, który należy traktować priorytetowo - uznała Rada Europy.

W raporcie poświęconym społecznym, ekonomicznym i politycznym skutkom kryzysu finansowego Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) wskazało zagrożenia, przed którymi stoi młodzież, nazywana coraz częściej „straconym pokoleniem”.

- Miliony młodych Europejczyków przerwało studia, przestało szukać pracy i pogrążyło się w otchłani. Te miliony są już stracone – dla przyszłych pokoleń, dla przyszłości Europy i rozwoju. Powinniśmy działać – stwierdził sprawozdawca raportu Luca Volonté.

Rezolucja PACE wzywa Radę Europy i krajowe parlamenty do zwrócenia szczególnej uwagi na politykę młodzieżową oraz do finansowego wspierania jej - tak, by słowa stały się rzeczywistością.

Więcej szczegółów na stronie: http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=18739&Language=EN
stopka strony