News -

OECD o rynku pracy

Publikacja zawiera szczegółową analizę trendów na rynku pracy oraz krótkoterminowych perspektyw w krajach OECD.


Raport analizuje ostatnie wydarzenia na rynku pracy koncentrując się na młodzieży, która nie uczy się i nie pracuje (tzw. NEETs)

W wielu krajach OECD liczebność tej grupy młodzieży w ostatnich latach wzrosła. Rządy będą więc musiały podjąć szybkie działania, by osiągnąć cel przyjęty niedawno przez kraje G20, jakim jest zmniejszenie odsetka NEETe do 15 proc. w 2025 r.

Publikacja pokazuje również wpływ krótkoterminowych reform strukturalnych na zatrudnienie i proponuje rozwiązania mające zapobiegać nierówności płci w krajach rozwijających się.

Pełna treść raportu

stopka strony