News -

Oferta z Wiednia

Studenci z krajów dotkniętych zbrodniami nazistów oraz potomkowie pracowników przymusowych mogą ubiegać się o kilkumiesięczne granty rządu austriackiego, umożliwiające prowadzenie badań naukowych.


Stypendia przeznaczone są dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, którzy chcą w Austrii zrealizować badania niezbędne do przygotowania pracy dyplomowej. W szczególności chodzi o osoby kształcące się w następujących dziedzinach:
 - nauki przyrodnicze;
 - nauki techniczne;
 - medycyna i nauki o zdrowiu;
 - nauki rolne;
 - nauki społeczne;
 - sztuka;
 - nauki humanistyczne.

Stypendia trwają od 1 do 4 miesięcy, osoby zakwalifikowane do programu mogą liczyć na 940 euro miesięcznie. Zainteresowani powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, opisując w nim swoje plany naukowe oraz zrealizowane już prace przygotowawcze. Do zgłoszenia należy dołączyć m.in. dwie rekomendacje od wykładowców z macierzystej uczelni oraz potwierdzenie z wybranej austriackiej uczelni lub instytucji naukowej.
    
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 1 marca 2016 r.

Dodatowe informacje na stronie www.scholarships.at.

stopka strony