News -

Ogólnie źle, prywatnie nienajgorzej

Ponad jedna trzecia Europejczyków boi się, że straci pracę. To wyniki najnowszego badania Eurobarometru.
Ankieta dotyczyła kwestii zatrudnienia i problemów społecznych. Jej rezultaty pokazały, że poczucie ogólnego przygnębienia sytuacją gospodarczą oraz brak wiary w szybkie zakończenie kryzysu nie przekłada się jednak na postrzeganie własnych perspektyw przez respondentów. Większość Europejczyków jest zdania, że wpływ Unii Europejskiej na poziom zatrudnienia i politykę społeczną w ich kraju jest pozytywny.

Więcej o wynikach ankiety na stronie:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_en.htm#377
stopka strony