News -

Okazja dla młodych prawników

Do 31 marca można zgłaszać kandydatury do nagrody im. Marco Biagi'ego, wybitnego prawnika zajmującego się prawem pracy, który zginął z rąk terrorystów.
Nagrodę mogą otrzymać studenci studiów doktoranckich lub zawodowych oraz naukowcy akademiccy, rozpoczynający dopiero swą karierę. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie pracy naukowej dotyczącej międzynarodowego prawa pracy.

Eseje powinny być napisane w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim i mieć nie więcej niż 50 tys. znaków (20 stron druku). Autor lub autorzy wybranych prac zostaną zaproszeni do zaprezentowania wyników swoich badań podczas spotkania Stowarzyszenia im. Marco Biagi'ego we francuskim Bordeaux.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 marca 2013 r.

Więcej informacji na stronie:
www.fmb.unimore.it/on-line/Home/News/documento8682.html
stopka strony