News -

Okazja dla żurnalistów

Dziennikarze z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w mediach mają szanse na stypendium fundowane przez Fundację Reutersa.


Dziennikarze z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w mediach mają szanse na stypendium fundowane przez Fundację Reutersa.

Wyłonieni w konkursie szczęśliwcy spędzą trzy, sześć lub dziewięć miesięcy w Instytucie Dziennikarstwa Reutersa na Uniwersytecie w Oxfordzie, gdzie pracować będą nad wybranym przez siebie tematem. Stypendium obejmuje koszt podróży, zakwaterowania oraz skromne kieszonkowe.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 31 stycznia 2012 r.

Więcej informacji na stronie:
http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fellowships/applying.html
stopka strony