News -

ONZ: powstanie departament ds. młodzieży?

Uczestnicy Światowej Konferencji w sprawie Młodzieży przyjęli Deklarację z Kolombo. Domagają się w niej m.in. utworzenia w ONZ specjalnego departamentu zajmującego się problemami młodych ludzi.


Dokument podpisali ministrowie z całego świata, odpowiedzialni za sprawy młodzieży i organizacji pozarządowych. Deklaracja obejmuje 97 postulatów. Wzywa m.in. do tego, by wskazać jasne cele w zakresie problemów młodzieży na okres po roku 2015 i monitorować ich realizację za pomocą odpowiednich wskaźników. Apeluje również o zwiększenie udziału młodego pokolenia w podejmowaniu decyzji politycznych oraz wdrażaniu i ocenie procesów związanych z rozwojem.

Uczestnicy konferencji podkreślili również pilną potrzebę pełnego przestrzegania praw człowieka w odniesieniu do młodzieży oraz zaapelowali o stworzenie stałego departamentu w ONZ zajmującego się jej problemami. Departament ten – zdaniem delegatów – w krajach członkowskich organizacji powinien mieć swoje przedstawicielstwa. Ich zadaniem byłoby wspieranie i analizowanie krajowych strategii dotyczących młodzieży. W Deklaracji z Kolombo wezwano również sekretarza generalnego ONZ do utworzenia stałego forum dialogu na temat młodzieży.

Dodatkowe informacje na stronie konferencji.

stopka strony