News -

ONZ prosi o pomoc

Chcesz mieć wpływ na politykę ONZ wobec młodzieży? Wypełnij specjalną ankietę, której wyniki zostaną wykorzystane przy opracowywaniu systemowego planu działań na rzecz młodzieży - System Wide Action Plan on Youth.


Chcesz mieć wpływ na politykę ONZ wobec młodzieży? Wypełnij ankietę, której wyniki zostaną wykorzystane przy opracowywaniu systemowego planu działań na rzecz młodzieży - System Wide Action Plan on Youth.

Plan określi sposób, w jaki cały system ONZ będzie pracował z młodzieżą i na rzecz młodzieży w nadchodzących latach. Autorzy dokumentu skupią się na pięciu obszarach priorytetowych, określonych przez Sekretarza Generalnego ONZ:
    - zatrudnienie,
    - przedsiębiorczość,
    - edukacja, w tym edukacja seksualna i dotycząca zdrowia reprodukcyjnego,
    - obywatelstwo i ochrona praw,
    - partycypacja polityczna.
Ankieta służy poznaniu opinii młodzieży, organizacji młodzieżowych oraz wszystkich osób zainteresowanych losem młodego pokolenia.

Angielska wersja formularza dostępna jest pod adresem:
www.surveymonkey.com/s/BFKH85W
stopka strony