Opowiedz, w jakiej Europie chcesz żyć

Walcz na rzecz klimatu, demokracji czy transformacji cyfrowej, nie ruszając się sprzed komputera. Umożliwi Ci to nowa platforma Konferencji w sprawie przyszłości Europy.


Przyszłość jest w Twoich rękach! – zapewniają twórcy strony i zapraszają Europejczyków do przedstawienia własnych rozwiązań dot. najważniejszych problemów społecznych, ekologicznych czy politycznych, z którymi mierzy się Wspólnota.

Platforma jest dostępna w 24 językach i podzielona na kluczowe tematy:
- zmiany klimatyczne i środowisko;
- zdrowie;
- silniejsza i bardziej sprawiedliwa gospodarka, sprawiedliwość społeczna i miejsca pracy;
- UE na świecie;
- wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo;
- transformacja cyfrowa;
- demokracja europejska;
- migracja; 
- edukacja, kultura, młodzież i sport.

Strona oferuje także informacje o strukturze i przebiegu Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Platforma jest skierowana do wszystkich obywateli UE, a także dla instytucji i organów UE, władz krajowych i lokalnych.

Więcej informacji
 

#przyszłość    #europa    #młodzież

stopka strony