News -

Osiem standardów polityki młodzieżowej

Czy decydenci w Twoim regionie prowadzą właściwą politykę wobec młodych ludzi? Tego dowiesz się z internetowego kwestionariusza opracowanego przez Europejskie Forum Młodzieży (EFM).


Dzięki witrynie każda organizacja młodzieżowa może ocenić, czy działania decydentów są odpowiednie z punktu widzenia standardów promowanych przez EFM.

W internetowym formularzu pod uwagę branych jest osiem kwestii - m.in. to, czy polityka młodzieżowa opiera się na międzynarodowych normach w zakresie praw człowieka, zapewnia pełne uczestnictwo, jest wielosektorowa i wielopoziomowa.

Dla użytkowników przygotowano czytelne definicje i przyjazny interface.

Wypełnienie kwestionariusza zajmuje nie więcej niż 10 minut. Narzędzie dostępne jest na stronie EFM.

stopka strony