News -

Pakt dla Młodzieży podpisany

Komisja Europejska i przedsiębiorcy apelują o zacieśnienie współpracy między edukacją a biznesem. Budowanie partnerstw między podmiotami z tych sektorów ma dać nawet 100 tys. nowych miejsc pracy dla stażystów.


Dokument w sprawie współpracy na rzecz poprawy sytuacji młodych ludzi podpisano podczas szczytu Enterprise 2020. Sygnatariusze paktu zaapelowali do przedsiębiorców, partnerów społecznych, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych oraz wszystkich innych zaangażowanych podmiotów o inicjowanie lub rozwijanie współpracy służącej zwiększaniu zatrudnienia i włączeniu społecznemu młodzieży.

Autorzy dokumentu liczą, że dzięki ich wsparciu w najbliższym czasie powstanie w Europie 10 tys. partnerstw między instytucjami edukacyjnymi a przedsiębiorstwami, co umożliwi stworzenie co najmniej 100 tys. atrakcyjnych miejsc pracy dla stażystów, praktykantów i osób wchodzących na rynek pracy.

Prace nad paktem zainicjowała Europejska Sieć Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR Europe). Rolą Komisji Europejskiej będzie udzialanie wsparcia technicznego oraz pomaganie instytucjom zainteresowanym tworzeniem partnerstw. Efekty wspólnych wysiłków zostaną zaprezentowane w trakcie I Szczytu Przedsiębiorczość-Edukacja, zaplanowanego na styczeń 2017 r.

Dodatkowe informacje na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony