News -

Panele Obywatelskie zakończyły prace

W ubiegły weekend w Dublinie odbył się ostatni panel obywatelski Konferencji w sprawie Przyszłości Europy. Paneliści dyskutowali o edukacji, gospodarce i transformacji cyfrowej.


Obywatele przyjęli 48 spośród 51 zgłoszonych rekomendacji. Pochylą się nad nimi uczestnicy sesji plenarnej Konferencji w sprawie Przyszłości Europy, która odbędzie się w dniach 11-12 marca 2022 r.

Paneliści sformułowali zalecenia dotyczące m.in. wprowadzenia powszechnej europejskiej płacy minimalnej, której wysokość w poszczególnych państwach członkowskich miałaby opierać się na wyliczeniach średnich kosztów życia, uregulowania pracy zdalnej, wprowadzenia mechanizmów zniechęcających do uchylania się od płacenia podatków oraz zwiększenia liczby mieszkań socjalnych w UE. Uczestnicy spotkania zwracali również uwagę na to, że przyszłość gospodarcza Europy powinna opierać się na zrównoważonym rozwoju i zielonych źródłach energii.

Wśród rekomendacji związanych z transformacją cyfrową znalazły się m.in. bardziej zdecydowana walka z cyberprzestępczością oraz uchwalenie przepisów zmuszających firmy działające w mediach społecznościowych do opracowywania algorytmów weryfikujących wiarygodność treści. Jeśli chodzi o edukację, zwrócono uwagę na konieczność położenia większego nacisku na kształcenia umiejętności miękkich oraz naukę języków obcych już od najmłodszych lat. 

W panelach obywatelskich uczestniczyło każdorazowo ok. 200 obywatelek i obywateli Unii Europejskiej wybranych losowo przy użyciu metod odzwierciedlających różnorodność UE pod względem pochodzenia geograficznego, płci, wieku, statusu społeczno-ekonomicznego i poziomu wykształcenia. Młodzi ludzie w wieku od 16 do 25 lat stanowili jedną trzecią panelistów.

Celem Konferencji w sprawie przyszłości Europy jest zapewnienie możliwie szerokiego udziału mieszkańców Unii Europejskiej w debacie na temat najważniejszych problemów i wyzwań naszego kontynentu. Oprócz udziału w panelach obywatelskich mieszkańcy UE mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów, informowania o lokalnie organizowanych wydarzeniach i wymiany poglądów za pomocą specjalnej platformy cyfrowej.

Raport końcowy podsumowujący prace paneli obywatelskich ma zostać opublikowany 17 marca. 

Więcej informacji

#ObywateleDecydują    #PrzyszłośćEuropy

stopka strony