News -

Państwa UE o sporcie

Rada Unii Europejskiej ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu przyjęła rezolucję dotyczącą unijnych działań na rzecz sportu w latach 2011-2014.
Rezolucja ma związek z przedstawionym przez Komisję Europejską komunikatem na temat „Rozwoju europejskiego wymiaru sportu”. Rada zgodziła się z głównymi tezami komunikatu, wśród których były: społeczny i ekonomiczny wymiar sportu oraz organizacja sportu, podkreślając jednocześnie znaczenie tej dziedziny w życiu obywateli UE.

Europejskiej instytucje wezwały do zrównoważonego rozwoju sportu i poprzez sport, dobrego zarządzania działaniami związanymi ze sportem oraz uczciwego współzawodnictwa, odnosząc się przede wszystkim do ustalania wyników, kwestii dopingu i internetowych zakładów bukmacherskich.

W trakcie obrad Rady zorganizowano również spotkania z przedstawicielami świata sportu w ramach usystematyzowanego dialogu.

Tekst rezolucji w języku angielskim dostępny jest na stronie http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:162:0001:0005:EN:PDF

Komunikat Komisji w sprawie „Rozwoju europejskiego wymiaru sportu” (również w języku angielskim) znaleźć można na stronie:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0012:FIN:EN:PDF
stopka strony