News -

Parlament chce szerszych gwarancji dla młodzieży

Z unijnej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych skorzysta więcej osób i krajów. Zdecydowali o tym europosłowie zasiadający w Komisji ds. zatrudnienia i spraw społecznych.


Z unijnej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych może skorzystać więcej osób i krajów. Europosłowie zasiadający w Komisji ds. zatrudnienia i spraw społecznych chcą zmian w przepisach zaproponowanych przez Komisję Europejską.

Inicjatywa przewiduje wdrożenie „gwarancji dla młodzieży” - zgodnie z jej ideą, wszystkie młode osoby w Unii Europejskiej, które są bezrobotne przez więcej niż cztery miesiące, mają otrzymać ofertę pracy, szkoleń lub stażu.

Komisja ds. zatrudnienia i spraw społecznych PE chce zwiększenia zasięgu inicjatywy. Pierwotna propozycja zakłada, że gwarancje dla młodzieży obejmą osoby w wieku od 15 do 25 lat, żyjące w regionach, gdzie stopa bezrobocia przekracza 25 proc. Komisja PE proponuje, by przywileje dotyczyły osób w wieku 15-30 lat z obszarów, gdzie pracy nie ma co najmniej 20 proc. mieszkańców.

Poprawki zaproponowane przez Komisję będą przedmiotem negocjacji w Parlamencie Europejskim i Radzie UE.

Więcej na ten temat:
http://tinyurl.com/b4cjhxg
stopka strony