News -

Parlament przyjął dyrektywę o prawie autorskim w Internecie

Na nowych przepisach zyskają twórcy i wydawcy. Wielkie platformy interetowe będą musiały podzielić się z nimi zyskami płynącymi z udostępniania treści. Dla zwykłego użytkownika sieci nic się nie zmieni.


Europosłowie przyjęli dyrektywę 348 głosami do 274, przy 36 wstrzymujących się. 

Nowe przepisy mają stać na straży prawa autorskiego, które od 2021 roku będzie miało zastosowanie również w sieci. Zwiększają one szanse muzyków, wykonawców, dziennikarzy oraz wydawców wiadomości na wynegocjowanie z gigantami internetowymi (YouTube, Google News czy Facebook) lepszych umów dotyczących wynagrodzenia za rozpowszechnianie treści. W świetle nowych regulacji platformy internetowe będą dodatkowo bezpośrednio odpowiedzialne za treści zamieszczane na ich stronach.

Z perspektywy zwykłego użytkownika Internetu nic się nie zmieni. W obecnym brzmieniu dyrektywa zawiera zapisy, które zobowiązują państwa członkowskie do ochrony bezpłatnego zamieszczania i udostępniania przez użytkowników treści w celu cytowania, krytykowania, recenzowania, karykaturowania, parodiowania czy uprawiania pastiszu. Tworzenie memów i gifów nadal będzie więc legalne.

Jeśli państwa członkowskie zaakceptują przyjęty przez Parlament Europejski tekst dyrektywy, wejdzie on w życie po opublikowaniu w dzienniku urzędowym. Następnie poszczególne kraje UE będą miały 2 lata na jego wdrożenie.

stopka strony