News -

Parlament za lepszą opieką konsularną

Państwa UE powinny zagwarantować obywatelom innych krajów Wspólnoty taki sam zakres opieki dyplomatycznej i konsularnej, co własnym obywatelom – uznał Parlament Europejski.


Państwa UE powinny zagwarantować obywatelom innych krajów Wspólnoty taki sam zakres opieki dyplomatycznej i konsularnej, co własnym obywatelom – uznał Parlament Europejski.

Członkowie EP wezwali również przedstawicielstwa UE do ogrywania kluczowej roli we wzmacnianiu ochrony obywateli UE poza Wspólnotą. Stanowisko Parlamentu w sprawie nowych przepisów dotyczących poszerzenia zakresu opieki konsularnej, która jest jednym z głównych praw przysługujących obywatelom UE, zostało przyjęte większością 596 głosów, przy 66 głosach sprzeciwu. 12 europosłów było nieobecnych.

Zdaniem członków PE, każdy obywatel UE, który za granicą znalazł się w kłopotach, np. w wyniku wypadku, aktu przemocy lub kradzieży, powinien mieć prawo do pomocy ze strony ambasady lub konsulatu jakiegokolwiek innego państwa UE lub – gdy to konieczne – przedstawicielstwa UE, w sytuacji gdy w danym kraju jego własne państwo nie jest reprezentowane.

Więcej na ten temat na stronie:
www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20121024IPR54370/html/Better-protection-for-EU-citizens-abroad
stopka strony