News -

Parlemeter czyli Europejczycy o Europie

Ponad 70 proc. uczestników sondażu przeprowadzonego na zlecenie Parlamentu Europejskiego uważa, że to, co łączy obywateli UE jest ważniejsze od tego, co ich dzieli.


Z ankiety Parlameter wynika również, że 53 proc. respondentów wierzy, że bycie członkiem UE jest dobre dla ich kraju (to o 2 pkt. proc. mniej niż w poprzednim badaniu). Najwięcej zalet widzą Irlandczycy (71 proc. uważa członkostwo za korzystne), najmniej – Grecy (31 proc.).

60 proc. uczestników badania uważa, że ich kraj odnosi korzyści z członkostwa, a 53 proc. - że ich głos jest wysłuchiwany przez rządzących. Jeszcze rok temu odsetek osób przekonanych o tym, że decydenci biorą pod uwagę ich zdanie był wyższy o 10 pkt. proc.

Co gorsza – spada też liczba optymistów. Aż 54 proc. uczestników ankiety twierdzi, że „sprawy idą w złym kierunku” w UE, a 58 proc. - że dzieje się tak w ich kraju zamieszkania. W obu przypadkach odsetek niezadowolonych wzrósł w porównaniu z rokiem 2015 o kilkanaście punktów procentowych.

W badaniu zapytano również o wizerunek Parlamentu Europejskiego w mediach. 44 proc. respondentów oceniło, że jest on neutralny. 46 proc. uważa, że Parlament powinien odgrywać w mediach bardziej istotną rolę, 60 proc. przyznało, że słyszało o Parlamencie w mediach, a tylko 32 proc. uznało się za wystarczająco dobrze poinformowanych o jego działalności.

Badanie przeprowadzono w 28 krajach UE w dniach od 24 września do 3 października 2016 r.

Szczegółowe informacje na stronie Eurobarometru.

stopka strony