Partycypacja młodzieży w wersji cyfrowej

Jak w dobie cyfryzacji angażować młodych ludzi do działania? Platforma DIGY ułatwia pracownikom młodzieżowym nabycie nowych kompetencji przydatnych w działaniach przez internet.


Newsletter projektu DIGY (Digital youth participation made easy) dostarcza informacji na temat ePartycypacji, informuje o lokalnych wydarzeniach oraz pozwala na wymianę poglądów z innymi pracownikami młodzieżowymi.

Więcej informacji

#cyfryzacja    #mlodziez    #partycypacja    #uczestnictwo

stopka strony