News -

Patronaty czekają

Do 31 marca przedłużono termin składania wniosków o patronat polskiej Prezydencji w UE 2011 r. Mogą się o niego starać organizatorzy imprez edukacyjnych, kulturalnych, obywatelskich, a nawet sportowych.


Warunek uzyskania patronatu jest jeden: przedsięwzięcie musi przyczyniać się do promocji Prezydencji Polski w UE wśród społeczeństwa w Polsce i/lub za granicą. O wyróżnienie mogą się ubiegać szkoły, organizacje społeczne, jednostki samorządowe i inne instytucje. Patronatem nie mogą być objęte projekty o charakterze politycznym, religijnym ani komercyjnym. Więcej na stronie www.prezydencjaue.gov.pl/patronaty
stopka strony