News -

Pięć lat Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

Koordynatorzy i uczestnicy projektów współpracy polsko-litewskiej, a także liderzy młodzieżowi i wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział w kongresie organizowanym z okazji 5. rocznicy powołania Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.


Koordynatorzy i uczestnicy projektów współpracy polsko-litewskiej, a także liderzy młodzieżowi i wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział w kongresie organizowanym z okazji 5. rocznicy powołania Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Spotkanie odbędzie się 6 listopada 2012 r. w Kinotece Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Uczestnicy kongresu:
- wysłuchają dyskusji na temat roli młodego człowieka w budowaniu przyjaźni polsko-litewskiej;
- przyjrzą się wynikom prac beneficjentów Funduszu,
- dowiedzą się, kto wygrał konkurs na najlepszy polsko-litewski projekt;
- zobaczą przykłady dobrych praktyk w zakresie projektów młodzieżowych.

Celem spotkania jest uczczenie pięciu lat pracy prawie 500 organizacji z Polski i Litwy, podsumowanie sukcesów w budowaniu przyjaźni pomiędzy narodami, ukazanie edukacyjnego aspektu dofinansowanych przedsięwzięć oraz korzyści organizacyjnych i indywidualnych z uczestnictwa w bilateralnych projektach młodzieżowych.

Wydarzenie w Warszawie będzie już drugim elementem obchodów 5-lecia Funduszu. Pierwszym było seminarium „Celebrate2gether”, zorganizowane pod koniec września w Wilnie dla organizacji, które zgłosiły się jako chętne do pomocy w przygotowaniu kongresu w Warszawie.

Organizatorami przedsięwzięcia są Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Departament ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy w Wilnie.

Program kongresu dostępny jest na stronie:
http://konferencje.frse.org.pl/plkm2012/program/lang:pl
stopka strony