News -

Pięć tysięcy euro dla dziennikarzy

Razem przeciw dyskryminacji – to hasło jedynego w Europie konkursu dla dziennikarzy prasowych i internetowych, zajmujących się problemami równości i różnorodności. Publikacje zgłaszać można do 10 listopada 2010 r.


Razem przeciw dyskryminacji – to hasło jedynego w Europie konkursu dla dziennikarzy prasowych i internetowych, zajmujących się problemami równości i różnorodności. Publikacje zgłaszać można do 10 listopada 2011 r.

Celem nagrody jest wyróżnienie dziennikarzy, których praca szczególnie przyczynia się do lepszego zrozumienia korzyści wynikających z różnorodności oraz do zwalczania dyskryminacji. Zgłaszane prace powinny być opublikowane w mediach prasowych lub internetowych między 18 września 2010 r. a 10 listopada 2011 r.

Każdy chętny zgłosić może nie więcej niż trzy teksty – w dowolnym z 23 oficjalnych języków UE. Suma nagród wynosi 5 tysięcy euro. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 listopada 2011 r.

Formularz aplikacyjny dostępny jest na stronie http://journalistaward.stop-discrimination.info/register

Szczegóły na http://journalistaward.stop-discrimination.info/
stopka strony