News -

Pieniądze dla aktywnych

Stowarzyszenie Harcerskie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie inicjatyw młodzieżowych. W konkursie można zdobyć 3000 zł.
Wnioski mogą składać trzyosobowe grupy zapaleńców z warszawskich gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych, mających ciekawy pomysł na inicjatywę służącą rozwijaniu zainteresowań i umiejętności młodych ludzi.

By ubiegać się o dofinansowanie, konieczne jest pobranie, wypełnienie i złożenie wniosku, dostępnego na stronach internetowych www.sh.org.pl oraz www.mazowsze.zhr.pl. Zwycięskie pomysły wybierze komisja konkursowa. - Nie będzie oceniała samego pomysłu, a raczej to, czy jest on realny do przeprowadzenia i czy dzięki jego realizacji inicjatorzy lub inni ludzie, do których będzie on skierowany, nauczą się czegoś nowego – deklarują organizatorzy.

Inicjatywa Stowarzyszenia Harcerskiego to element programu "Aktywna młodzież", prowadzonego przez Biuro Edukacji M. St. Warszawy.

Wnioski można składać do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Więcej szczegółów na stronie:
www.sh.org.pl
stopka strony