News -

Pieniądze dla młodych tłumaczy

Dyrekcja generalna ds. tłumaczeń Komisji Europejskiej jak co roku oferuje stypendia dla studentów podyplomowych studiów dla tłumaczy.


Dyrekcja generalna ds. tłumaczeń Komisji Europejskiej jak co roku oferuje stypendia dla studentów podyplomowych studiów dla tłumaczy.

Szansę na stypendium mają osoby przyjęte na kierunki związane z tłumaczeniami konferencyjnymi, prowadzone w pełnym wymiarze godzin przez akredytowane uniwersytety lub inne uczelnie sektora uniwersyteckiego.

Wysokość stypendium sięga 2400 euro dla osób odbywających naukę w krajach członkowskich UE oraz 1600 euro dla studiujących poza UE lub w krajach kandydujących.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 16 września 2014 r.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.
stopka strony