News -

Piętnowanie niesprawiedliwości

Bywasz świadkiem społecznej niesprawiedliwości i nierównego traktowania? Zrób zdjęcia dokumentujące te sytuacje i zgłoś je na konkurs Picture Inequality.


Bywasz świadkiem społecznej niesprawiedliwości i nierównego traktowania? Zrób zdjęcia dokumentujące te sytuacje i zgłoś je na konkurs Picture Inequality.

Zdjęcia nadsyłać mogą wszyscy chętni, którzy ukończyli 14. rok życia. Do fotografii należy dołączyć krótką sugestię (150-250 słów), w jaki sposób można przeciwdziałać nierówności uwiecznionej na zdjęciu.

Głosowanie internautów na najlepsze zdjęcia już trwa! Zakończy się 26 grudnia. Dwunastu zwycięzców (po dwóch z każdego regionu świata - po jednym z grup wiekowych 14-17 lat i powyżej 17 lat) wybierze jury spośród 36 autorów zdjęć, które uzyskają najwięcej głosów. Lista laureatów zostanie ogłoszona 22 stycznia 2013 r. - każdy z nich otrzyma aparat fotograficzny o wartości 500 dolarów.

Listę państw, w których powinny zostać wykonane zdjęcia można znaleźć na stronie:
http://siteresources.worldbank.org/EXTPOVERTY/Resources/WorldBankCountriesPictureInequality.pdf.

Więcej informacji o konkursie na stronie:
http://worldbank.org/pictureinequality
stopka strony