News -

Plakatem w piratów

Młodzi ludzie to grupa społeczna najbardziej narażona na skutki nieodpowiedzialnych zachowań na drogach. Weź udział w unijnej kampanii, która ma to zmienić.
Komisja Europejska zaprasza wszystkich młodych artystów, urodzonych po roku 1985, do udziału w unijnym konkursie na plakat dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwycięska praca ma pomóc uświadomić młodym ludziom – którzy są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwa na drogach – jak ważna jest odpowiedzialność za kierownicą.

Najlepszy plakat zostanie przetłumaczony na 23 oficjalne języki UE, rozesłany do wszystkich krajów Wspólnoty, wykorzystany w kampanii informacyjnej w Brukseli oraz – być może – w podobnych akcjach w pozostałych krajach UE. Uczestnicy muszą jednak pamiętać o dwóch warunkach – ich prace muszą nawiązywać do jednego z dwunastu wątków, wskazanych przez organizatorów zabawy. Na plakacie musi się też pojawić napis w języku angielskim: „Safer roads in Europe. Yes we care!”.

Konkurs organizuje Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej, prowadząca europejską politykę transportową oraz promująca bezpieczeństwo na drogach, we współpracy z Europejskim Forum Młodzieży na rzecz Bezpieczeństwa na Drogach – platformą współpracy młodych ludzi w tej dziedzinie.

Udział w konkursie mogą wziąć osoby urodzone po roku 1985. Zwycięzca otrzyma 2000 euro oraz zaproszenie na spotkanie Europejskiego Forum Młodzieży na Rzecz Bezpieczeństwa na Drogach, które odbędzie się 24 listopada w Brukseli.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 21 października 2011 r.

Lista wątków oraz pozostałe szczegóły znajdują się pod adresem www.youngartists4roadsafety.eu/briefing.php.

Więcej szczegółów na stronie www.youngartists4roadsafety.eu
stopka strony