News -

Płeć piękna kontra globalne ocieplenie

Walka ze zmianami klimatu a równość płci – to temat konkursu ogłoszonego przez frakcję Zielonych/Wolny Sojusz Europejski w Parlamencie Europejskim.


Zadaniem uczestników jest napisanie eseju, w którym odpowiedzą na poniższe pytania:
- jak przeciwdziałać nierównomiernemu rozłożeniu na kobiety i mężczyzn obciążeń związanych ze zmianami klimatu?
- jak sprawić, by kobiety stały się kluczowym partnerem w wysiłkach na rzecz ograniczenia zmian klimatu?
- jak sprawić, by kwestia równości płci była uwzględniana w polityce klimatycznej?
Udział w konkursie może wziąć każdy, kto interesuje się problematyką równości płci w kontekście zmian klimatycznych i dostrzega nieproporcjonalnie duży wpływ, jaki te zmiany wywierają na życie kobiet. Zgłaszane prace powinny liczyć od 20 do 28 tys. znaków, do wyboru są języki angielski, francuski, niemiecki i hiszpański. Autorzy trzech najlepszych esejów zostaną zaproszeni na Zielony Uniwersytet Letni w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą. Zwycięska praca zostanie opublikowana w wersji oryginalnej i angielskiej z przedmową europosłów i członków jury. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 1 czerwca 2011 r. Więcej informacji na stronie http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Background_notes/Essay%20contest%20Women%20and%20climate%20change_EN.pdf
stopka strony