News -

Po dwa miliony dla tęgich głów

328 młodych, wybitnych naukowców z 38 krajów otrzymało prestiżowe Starting Grants - dotacje przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych.


Wyróżnieni badacze pracują w 180 różnego rodzaju instytucjach w Europie, czterdziestu z nich pochodzi spoza Starego Kontynentu. Wsparcie finansowe, warte w sumie 485 mln euro, ma pomóc w rozwoju nowego pokolenia naukowców,  zajmujących się tzw. blue sky research, czyli ambitnymi projektami badawczymi, obarczonymi dużym ryzykiem, ale mającymi olbrzymi potencjał.

Wybrane przedsięwzięcia dotyczą wielu różnych dziedzin – obejmują badania m.in. nad ubraniami produkującymi energię przy wykorzystaniu ciepła ludzkiego ciała, technologiami wykrywania bakterii po zapachu, stanem wiedzy na temat zanieczyszczeń emitowanych przez przemysł petrochemiczny, źródłami ludzkiej racjonalności, zwalczaniem stanów zapalnych związanych z chorobami nowotworowymi oraz udoskonalaniem interfejsów programów komputerowych.

Starting Grants mogą otrzymać naukowcy w wieku od 30 do 40 lat, tworzący swój pierwszy zespół badawczy.

Więcej informacji na stronie http://bit.ly/1zfrggg.

stopka strony