News -

Podpowiedz Unii, co ma zrobić

Każdy młody Polak może mieć wpływ na kształt zaleceń dla państw Unii, związanych z polityką zatrudnienia młodzieży. Wystarczy wziąć udział w krajowych konsultacjach, organizowanych przez Krajową Grupę Roboczą ds. Usystematyzowanego Dialogu z Młodzieżą.


Konsultacje trwają do 20 lutego. Rezolucja z zaleceniami ma być przyjęta przez Radę Unii Europejskiej w maju. Organizatorzy konsultacji czekają na informacje, jakie problemy młodzieży na rynku pracy powinny być potraktowane priorytetowo oraz na propozycje konkretnych działań, które należy podjąć, aby poprawić sytuację. Konsultacje to również okazja do zaprezentowania inicjatyw i projektów młodzieżowych związanych ze wspieraniem zatrudnienia młodzieży (np. promujących przedsiębiorczość, informacje i poradnictwo czy też rozwój kompetencji). Postulaty, propozycje priorytetów i informacje o dobrych praktykach wysyłać należy na adres: konsultacje@men.gov.pl Jedna z osób biorących udział w konsultacjach zostanie zaproszona na konferencję młodzieżową, która odbędzie się w dniach 2 - 4 marca w Budapeszcie.