News -

Podręcznik z inspiracjami

Najlepsze praktyki w zakresie zwiększania zatrudnienia, poprawy warunków pracy oraz zabezpieczenia i włączenia społecznego zebrano w nowej, czwartej już edycji raportu opublikowanego przez Komisję Europejską.


W publikacji opisano przedsięwzięcia, które otrzymały wsparcie w ramach instrumentu finansowego EURES (Your First EURES Job) lub programu PROGRESS w latach 2012-2015.

Wśród nich są m.in.: niemiecki projekt „The job of my life”, w ramach którego pomagano młodym Europejczykom w znajdowaniu praktyk zawodowych w Niemczech, oraz francuskie przedsięwzięcie pt. „Tremplin - Insertion professionnelle pour les jeunes diplômés”, polegające na uruchomieniu w wybranych szkołach info-punktów, dzięki którym absolwenci mogli szybciej odnaleźć się na rynku pracy. Partnerem w tym projekcie była polska organizacja ABC Wiedzy.
    
Publikację – w języku angielskim można pobrać ze strony Komisji Europejskiej.

stopka strony