News -

Podsumowanie roku z Erasmusem+ i EKS

Dzięki programowi Erasmus+ w 2019 r. ponad pół miliona osób wzięło udział w różnorakich programach mobilności. Rozwija się także program wolontariatu, finansowany przez UE.


Z budżetem w wysokości 3,37 mld euro program Erasmus+ w 2019 r. wsparł prawie 940 000 projektów edukacyjnych za granicą oraz sfinansował mobilność blisko 505 000 studentów i pracowników szkół wyższych.
W 2019 r. w programie Erasmus + uczestniczyły 34 kraje: 27 państw członkowskich UE oraz Wielka Brytania, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Macedonia Północna, Serbia i Turcja.
Raport programu Erasmus+


Tegoroczny raport jest pierwszym sprawozdaniem z działalności Europejskiego Korpusu Solidarności, programu UE, który rozpoczął się w październiku 2018 r. Jego celem jest zaangażowanie młodych ludzi w działania solidarnościowe.
Jak wynika z raportu, przez 15 miesięcy program EKS wsparł 3750 projektów, a w projektach wolontariatu i stażach wzięło udział ok. 27 tysięcy młodych ludzi.
Raport programu EKS

#eks    #erasmus    #wymiana    #wolontariat

stopka strony